Zamknij

Newsletter

Zamknij

Newsletter

Zamknij

Logowanie

Zamknij

Kontakt z doradcą

 • Administratorem Danych Osobowych jest Positiv S.C., Ul. Ziemowita 51, 61-063 Poznań, e-mail: rodo@positiv.pl (zwaną dalej Spółką). Inspektorem danych osobowych jest Daniel Kubiczek. Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi przesłanego zapytania na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

 • Wygeneruj nowy
Zamknij

Zamawiam instalację

 • Administratorem Danych Osobowych jest Positiv S.C., Ul. Ziemowita 51, 61-063 Poznań, e-mail: rodo@positiv.pl (zwaną dalej Spółką). Inspektorem danych osobowych jest Daniel Kubiczek. Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi przesłanego zapytania na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

 • Wygeneruj nowy

Sklep internetowy nasza-symfonia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia. Dowiedz się więcej o polityce cookies

Zamknij

Regulamin

§1
Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.nasza-symfonia.pl oraz na jego podstronach zwanego dalej Sklepem internetowym jest firma POSITIV Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu 61-063, ul. Ziemowita 51, o numerze NIP 782-230-13-17 zwana dalej Positiv.

 2. Zakupów w Sklepie internetowym mogą wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2. Lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej tj. Dz.U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm. wykonujący czynności związane bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej Przedsiębiorcami z wyłączeniem podmiotów, których głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń kadrowo - płacowych zwanych dalej Biurami rachunkowymi.

 3. W asortymencie Sklepu internetowego znajdują się:

  1. Oprogramowanie spółki Sage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 01-217, ul. Kolejowa 5/7, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228956 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-283-15-03, REGON: 140 04 52 09 zwana dalej Oprogramowaniem Sage, prezentowane na stronie Sklepu internetowego aktualnie w chwili składania zamówienia.

  2. Oprogramowanie spółki Positiv, uzupełniające o dodatkową funkcjonalność Oprogramowanie firmy Sage zwane dalej Dodatkami, którego autorem i właścicielem jest Positiv.

  3. W Sklepie internetowym prowadzona jest wyłącznie sprzedaż podstawowych wersji produktów Positiv jak i Sage. Aktualizacje oprogramowania oraz rozbudowy prezentowane są wyłącznie informacyjnie, a ich zakup będzie możliwy po indywidualnym wysłaniu zapytania do firmy Positiv.

  4. Oprogramowanie dla Biur rachunkowych prezentowane są wyłącznie informacyjnie, a ich zakup będzie możliwy po indywidualnym wysłaniu zapytania do firmy Positiv.

 4. Przez Oprogramowanie Sage należy rozumieć licencje do programu komputerowego wraz z plikiem instalacyjnym wybranego programu komputerowego firmy Sage lub jego aktualizacji z asortymentu Sklepu internetowego. Oprogramowanie Sage udostępniane jest wyłącznie drogą elektroniczną. Warunki korzystania z Oprogramowania Sage, sprzedawanego przez Positiv w ramach Sklepu internetowego określają każdorazowo odrębne warunki licencyjne, zwane Warunkami licencyjnymi Sage, dostępne na stronie Sklepu internetowego, jak również wewnątrz sprzedawanego oprogramowania.

 5. Przez Dodatki należy rozumieć pliki lub pliki instalacyjne wybranego Dodatku z asortymentu Sklepu internetowego, działającego wyłącznie z licencjonowanym programem komputerowym firmy Sage. Dodatki są udostępniane wyłącznie drogą elektroniczną. Positiv udziela Przedsiębiorcy Licencji na korzystanie z Dodatków. Warunki korzystania z programów sprzedawanych przez Positiv w ramach Sklepu internetowego określają każdorazowo odrębne warunki licencyjne, zwane Warunkami licencyjnymi Positiv, dostępne na stronie Sklepu internetowego, jak również wewnątrz sprzedawanego oprogramowania.

 6. Aktualna lista dostępnego oprogramowania, jak również aktualny cennik znajdują się wyłącznie a stronie internetowej Sklepu internetowego.

§2
Obsługa zamówień
 1. Sprzedaż dokonywana jest drogą elektroniczną, tj. przy użyciu elektronicznego formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu internetowego i realizacji zamówienia za pomocą środków indywidulanego porozumiewania na odległość, tj. poczty elektronicznej e-mail.

 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga posiadania sprzętu komputerowego z aktualnym i legalnym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu.

 3. Informacje o sprzedawanych licencjach dostępnych w Sklepie internetowym, w szczególności opisy oraz parametry techniczne mają charakter wyłącznie poglądowy.

 4. Aby móc korzystać z Dodatków wymagane jest posiadanie odpowiedniego modułu oprogramowania firmy Sage w wersji do której zostały przygotowane. Każdy Dodatek dostępny w Sklepie internetowym posiada informację o wersji i o module oprogramowania firmy Sage do której został przygotowany.

 5. Zamówienia na wybrany asortyment składane są za pośrednictwem elektronicznego formularza zmówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 16:00.

 6. W celu poprawnego złożenia zamówienia konieczne jest wskazanie zamawianego asortymentu i ich ilości poprzez dodanie ich do koszyka. Po wybraniu asortymentu i umieszczeniu go w koszyku Przedsiębiorca wypełnia część zamówienia dotyczącą samego Przedsiębiorcy przez podanie następujących danych obowiązkowych:

  1. Pełna nazwa Przedsiębiorcy, w tym imię i nazwisko w razie prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną lub imion i nazwisk wspólników spółki cywilnej,

  2. Numer VAT wraz NIP,

  3. Adres siedziby Przedsiębiorstwa, a w razie braku adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

  4. Adres do korespondencji, jeśli inny niż adres wskazany w 12.3,

  5. Adres e-mail na cele realizacji zamówienia,

  6. Telefon,

  7. Hasło dostępowe do Sklepu internetowego, spełniające kryteria bezpieczeństwa, wórazie woli zarejestrowania Przedsiębiorcy w Sklepie internetowym.

 7. Przedsiębiorca w zamówieniu wskazuje, czy poprzez podanie danych określonych w punkcie 12 wyraża wolę rejestracji w Sklepie internetowym. Dokonanie zakupu nie wymaga rejestracji Przedsiębiorcy w Sklepie internetowym, jednak rejestracja skraca proces składania kolejnych zamówień oraz umożliwia śledzenie statusu realizacji zamówienia. Rejestracja Przedsiębiorcy w Sklepie internetowymnastępuje jednorazowo. Przedsiębiorca zarejestrowany w systemie Sklepu internetowego w miejscu wypełniania danych określonych w punkcie 12 podaje nazwę użytkownika, dzięki której będzie uzyskiwał dostęp do swojego konta w Sklepie internetowym. W przypadku braku rejestracji dane potrzebne do realizacji zamówienia muszą każdorazowo zostać udostępnione za pośrednictwem samego zamówienia.

 8. Pomyślne przeprowadzenie procesu rejestracji wymaga potwierdzenia wprowadzonych danych Przedsiębiorcy poprzez kliknięcie zwrotnego linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 9. Niezależnie od rejestracji, każdorazowo podczas składania zamówienia Przedsiębiorca poda dane identyfikacyjne osoby składającej zamówienie, tj. imię i nazwisko. Podając te dane osoba jednocześnie oświadcza, że jest uprawniona do złożenia wiążącego zamówienia w imieniu Przedsiębiorcy.

 10. Podanie dodatkowych danych jest fakultatywne. Podanie przez Przedsiębiorcę jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia umowy w zakresie danych wskazanych w punkcie 12 oraz 15.

 11. Positiv nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych w zamówieniu bądź na cele rejestracyjne. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim danych używanych do logowania się przez Przedsiębiorcę w Sklepie internetowym.

 12. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany danych osobowych podanych na cele rejestracji w każdym momencie. Dokonanie zmiany danych bez uprzedniego uzgodnienia z Positiv nie odnosi skutków dla zamówień będących w trakcie realizacji.

 13. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu Sklepu internetowego oraz zapoznanie i akceptację Licencji Sage oraz Licencji Positiv.

§3
Płatności
 1. Składając zamówienie Przedsiębiorca wybiera formę płatności, z tym że płatność następuje każdorazowo z góry.

 2. Dostępne formy płatności to przelew bankowy.

 3. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie może zostać ono automatycznie anulowane.

 4. Płatność dokonywana jest według cennika obowiązującego w Sklepie internetowym w chwili składania zamówienia.

§4
Sposób realizacji zamówienia
 1. Po otrzymaniu zamówienia Positiv prześle Przedsiębiorcy na wskazany w zmówieniu adres e-mail potwierdzenie otrzymanego zamówienia.

 2. Po odnotowaniu płatności Positiv przystąpi do realizacji zamówienia jednocześnie wysyłając na wskazany w zamówieniu adres e-mail informację o zmianie statusu zamówienia.

 3. Po zrealizowaniu zamówienia Positiv na wskazany w zamówieniu adres e-mail wyśle pliki instalacyjne programów, instrukcję instalacji oraz w razie potrzeby numer seryjny zakupionej licencji.

 4. Wyłączone jest zastosowanie art. 66¹ Kodeksu cywilnego.

 5. Positiv ma prawo o wycofania dowolnego asortymentu z oferty Sklepu internetowego w każdym czasie.

 6. W przypadku dokonywania zakupów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Positiv. Czas promocji wybranego asortymentu może być ograniczony.

 7. Po zaksięgowaniu płatności zostanie wystawiona faktura VAT, na co Przedsiębiorca wyraża zgodę. Przedsiębiorca otrzyma fakturę VAT wystawiona w sposób tradycyjny na adres kontaktowy Przedsiębiorcy. Faktura VAT będzie wystawiana bez podpisu odbiorcy. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem woli zakupu i upoważnieniem do wystawienia faktury bez podpisu.

§5
Dane osobowe
 1. Regulacje i zasady Ochrony Danych Osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§6
Reklamacje
 1. Reklamacje w zakresie zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym należy zgłaszać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.nasza-symfonia.pl.

 2. Reklamację uważa się za skutecznie złożoną w terminie 5 Dni roboczych od dnia wysłania przez Positiv do Przedsiębiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 26.

 3. Positiv rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, przy czym odpowiedź na reklamacje może zostać udzielona za pośrednictwem środków indywidualnego porozumienia się na odległość, tj. korespondencji e-mail. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z umowy zawartej w ramach Sklepu internetowego przysługuje Przedsiębiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§7
Postanowienia końcowe
 1. Podstawową formą komunikacji pomiędzy Positiv a Przedsiębiorcą jest korespondencja e-mail.

 2. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 3. Odpowiedzialność za funkcjonalność oprogramowania zainstalowanego w następstwie dokonania zakupu uregulowana została w odrębnych Warunkach licencyjnych Positiv oraz Warunkach licencyjnych Sage.

 4. Odpowiedzialność POSITIV za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek pobrania Oprogramowania, bądź w następstwie korzystania z Oprogramowania Sage, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania tego oprogramowania, ograniczona jest do szkody wyrządzonej umyślnie, z wyłączenia odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 5. Positiv zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmieniony Regulamin zamieszcza się na stronie Sklepu internetowego niezwłocznie po jego wejściu w życie. Korzystanie ze Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.

 6. Positiv zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia dostępu do Sklepu internetowego, w każdym czasie bez podania przyczyny.

 7. Positiv nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej dostępności oraz jakości przekazu Sklepu internetowego.

 8. Awartość Sklepu internetowego jest chroniona prawem, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 621 z późn. zm.). Jeżeli wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, podmioty korzystające w jakikolwiek sposób ze Sklepu internetowego (przy czym korzystanie oznacza wszelkie korzystanie, które nie musi prowadzić do złożenia zamówienia) mają prawo do korzystania z materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego a korzystanie to nie może prowadzić do naruszenia praw autorskich uprawnionego.

 9. Nazwy handlowe, nazwy asortymentu oraz nazwy firm, również graficzne, zamieszczone w Sklepie internetowym stanowią chronione znaki towarowe, podlegające ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) a jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionego.

 10. Positiv nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność bądź kompletność zamieszczonych informacji i materiałów Sklepie internetowym. Wszelkie materiały dotyczące asortymentu mają charakter jedynie poglądowy.

 11. Wszelkie spory na tle niniejszego Regulaminu bądź wykonania umowy będącej przedmiotem zakupów w Sklepie internetowym rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Positiv.

 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Please wait